Projekt

Všeobecné

Profil

Predvolené texty faktúry

V tomto číselníku je možné si zadať predvolené texty, ktoré je potom možné použiť v MENU / Laboratórny denník / Fakturácia / Založenie faktúry, na pravý klik je možné ich vložiť do údaja Text faktúry. V predvolenom texte je možné použiť aj nasledovné premenné, ktoré budú v tlači nahradené príslušnými hodnotami:
  • @PocetRozborov - bude nahradený aktuálnym počtom rozborov pre danú faktúru
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)