Projekt

Všeobecné

Profil

Číselník merných jednotiek

Využíva sa pri definovaní:
  • ukazovateľa kvality vody, kalu alebo plynu
  • prevádzkového vstupu na ČOV alebo na ÚV
  • parametra nádrží ČOV a ÚV
  • všade tam, kde sa ukladá do databázy nejaká nameraná veličina.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)