Projekt

Všeobecné

Profil

Číselník odberných miest pitných vôd

Odberné miesta kvality pitnej vody sú začlenené:

 • do lokalít a prostredníctvom lokalít do vodovodov a prevádzok. Definuje začlenenie OM do verejného vodovodu, z ktorého je napájané
 • do organizačnej štruktúry organizácie (prevádzka, stredisko, dispečer a pod.)
 • do územnej štruktúry (kataster a prostredníctvom katastra do obce a okresu)

Odberné miesta kvality vody sú rozdelené na 2 skupiny:

 1. odberné miesta v správe VaK
 2. odberné miesta pre cudzie objednávky.

Rozbory z odberných miest v správe Vak sú využívané na hodnotenie kvality vody všetkých vodárenských objektov pitnej vody prevádzkovaných vo vodárenskej spoločnosti. Nahrávané výsledky rozborov je možné porovnávať s limitnými hodnotami niektorej z noriem o kvalite vody.
Rozbory pre cudzie objednávky sú zasielané objednávateľovi vo forme protokolov. Ich kvalita sa vo vodárenskej spoločnosti, kde boli vyhotovené, nesleduje.

Vykonané rozbory oboch skupín sa podieľajú na interných výkonoch rozborov, ktoré je možno v programe PrevIS prezentovať v rôznom členení.

V programe je možnosť evidencie 2 druhu cien:

 • ceny pre rozbory v správe VaK
 • ceny pre rozbory pre cudzie objednávky.

Odberné miesto môže byť:

 • aktuálne (ponúka sa v nahrávaní protokolov)
 • neaktuálne (neponúka sa v nahrávaní protokolov)
 • pred dezinfekciou
 • po dezinfekcii
 • odberným miestom zdroja hromadného zásobovania vody
 • odberným miestom zdroja individuálneho zásobovania vody (niektoré limitné hodnoty sú odlišné pre hromadný a individuálny zdroj)

Odberné miesto môže byť zároveň aj zdrojom vody. V takom prípade je v evidenčnej karte zdroja priradené odberné miesto pitnej vody, je vytvorená väzba.

Niektoré rozbory z odberných miest v správe VaK sa exportujú do ZberVaku. Pre tieto odberné miesta musí byť v evidenčnej karte vyplnený príznak: "ide do V605". Ďalej je pre neho potrebné zadefinovať údaje ZbervakVlastnik a ZbervakPrevadzkovatel, prípadne aj kód UpravneZberVak. Kód vodárenského zdroja podľa Zbervak si prevezme z evidenčnej karty zdroja podľa väzby. Kód vodovodu Zbervak si vezme z evidenčnej karty vodovodu podľa vodovodu, do ktorého je zaradené.

Pre export V605 zo Savomu je potrebný 13-miestny kód (pôvodný kód zo SAVOMu). Tento kód sa automaticky vytvorí pri zaradení nového OM a použije sa v exporte V605 v Savome.

Postup pri zaradení nového vodárenského zdroja:

 • Zaradenie nového vodárenského zdroja do databázy už nie je viazané na zaradenie odberného miesta pitných vôd. Vykoná sa vo voľbe: MENU / Odbery / Evidenčná karta zdroja / Evidenčná karta VZ - ako nový záznam. V prípade, že sa na vodárenskom zdroji sleduje kvalita vody, je potrebné v evidenčnej karte zdroja priradiť k nemu príslušné odberné miesto pitných vôd z číselníka odberných miest pitných vôd.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)