Projekt

Všeobecné

Profil

Číselník odberateľov

Číselník odberateľov je navrhnutý v rámci celej spoločnosti. Odberatelia nie sú začlenení do žiadnych organizačných štruktúr spoločnosti,

  • Do databázy

nie je možné zaradiť dvoch odberateľov s rovnakým názvom
je možné začleniť odberateľov s rovnakým IČO, ale musia sa líšiť v názve.

  • Číselník odberateľov sa využíva pri definovaní zákazky, a následne pri fakturácii rozborov externému odberateľovi. Údaje o odberateľovi sa tlačia na faktúre a na dodacom liste.
  • Pre jedného odberateľa je možné založiť v databáze viac zákaziek v rámci viacerých prevádzok. Na jednotlivých zákazkach je možné zadať zľavu, ktorá sa uplatní pri fakturácii rozborov.
  • Odberateľa je možné označiť príznakom cudzí / nie cudzí. Tento príznak sa využíva vo vzorkách producentov OV. Vzorky producentov OV, ktorí sú na zákazke:
  • pre cudzieho odberateľa sa berú ceny pre cudzích
  • pre vlastného odberateľa (nie je cudzí) sa berú ceny v správe VaK.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)