Projekt

Všeobecné

Profil

Číselník okresov

Je celoslovensky platný číselník. Umožňuje výber, triedenie a sumarizáciu údajov za okresy.
Okresy sa členia na obce a obce ďalej na katastre.

  • Každé odberné miesto pitnej vody a vodárenský zdroj musí mať vyplnený kataster. Tým je jednoznačne zaradený aj do obce a okresu, do ktorého kataster územne patrí.
  • Každý objekt odpadových vôd (producent, výusť, kanalizačný zberač, ČOV a cudzí objekt odpad. vody) musí mať vyplnenú obec, v ktorej sa objekt nachádza. Podľa vyplnenej obce je zároveň určený aj okres, kde objekt patrí.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)