Projekt

Všeobecné

Profil

Číselník organizácií pre hlásenia

SHMU

  • a
  • b
  • c

VUVH

  • j
  • k

Povodia

Umožňuje evidenciu údajov viacerých organizácií, za ktoré sa údaje zasielajú.
Pri vypĺňaní údajov do hlásení je možnosť vyberať z tohto zoznamu organizácií.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)