Projekt

Všeobecné

Profil

Vytvorenie skupín ukazovateľov pre plán odberov prod., výuste a ČOV - staré

Pre jednotlivých producentov, kanalizčné výuste a ČOV je možné vytvárať skupiny ukazovateľov odpadovej vody pre plán odberov.
Pre vybraného producenta / výusť / ČOV sa označí číslo skupiny a zaškrtávacím spôsobom sa definujú ukazovatele tejto skupiny.

Uvedené skupiny sa využívajú v nahrávaní plánu vzoriek pre producentov / výuste / ČOV:

  • Mesačný plán * PREVIS/MENU/Laboratórny denník/Plán odberov/Mesačný/Plán vzoriek za producentov (výuste / ČOV)
  • Ročný plán PREVIS/MENU/Laboratórny denník/Plán odberov/Ročný/Producenti (Výuste / ČOV)

kde v jednom zo stĺpcov sa zadáva "Číslo skupiny".

Pre jednotlivé Chemické odberné miesta vybranej ČOV je možné vytvárať skupiny ukazovateľov pre vybranú matricu (OV, kal, plyn).
Uvedené skupiny sa využívajú v nahrávaní plánu vzoriek pre Chem.OM ČOV:

  • Mesačný plán * PREVIS/MENU/Laboratórny denník/Plán odberov/Ročný/ČOV
  • Ročný plán * PREVIS/MENU/Laboratórny denník/Plán odberov/Mesačný/Plán vzoriek za ČOV
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)