Projekt

Všeobecné

Profil

Číselník aglomerácií

Číselník sa používa na evidenciu údajov za aglomerácie a aglomerácie-obce v module Mpevo.
Kódy aglomerácií prideľuje Zbervak. Údaje za aglomeráciu sa exportujú do Zbervaku pod kódom aglomerácie.

Pre zaradenie novej aglomerácie do číselníka sú povinné údaje na vyplnenie:
  • kód aglomerácie Zbervak
  • názov aglomerácie Zbervak
  • starý kód aglomerácie podľa Zbervak
  • starý názov aglomerácie podľa Zbervak
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)