Projekt

Všeobecné

Profil

Zaradenie novej faktúry

V tejto činnosti je možné vykonať fakturáciu rozborov externému odberateľovi.

Postup fakturácie na zákazku:

  • Výber zákazky zo zoznamu zákaziek (zákazky sú vytriedené podľa názvu odberateľa a čísla zákazky)
  • zadanie obdobia pre protokoly
  • zaškrtnutie typov rozborov, ktoré sa majú fakturovať na zákazke (rozbory PV VaK, rozbory ČOV,....)
  • zobrazenie rozborov vyhotovených v danom období na vybranej zákazke, implicitne zostanú nezaškrtnuté
  • určenie rozborov zo zobrazených vzoriek, ktoré majú ísť do faktúry
  • vyplnenie údajov pre faktúru (povinné údaje sú označené žltým výkričníkom)
  • klik na "Vytvoriť novú faktúru"

Cena za faktúru sa vypočíta z cien jednotlivých rozborov. Dph sa vypočíta z ceny faktúry a podľa typu zdanenia definovaného pri zaradení zákazky.

Číslovanie faktúr je v rámci prevádzky (bývalé závody) a v rámci roku.

Jedna zákazka može byť fakturovaná viacerými faktúrami.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)