Projekt

Všeobecné

Profil

Limity pre pitnú vodu

Pre pitnú vodu sú v databáze uložené údaje o normách a vyhláškach.
Každá norma má svoju platnosť a má stanovené limitné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele.

Sú to údaje:

  • minimum pre hromadný zdroj HZ
  • maximum pre hromadný zdroj HZ
  • minimum pre individuálny zdroj IZ
  • maximum pre individuálny zdroj IZ
  • doporučené minimum
  • doporučené maximum a
  • indikačná hodnota.

Údaj, či je odberné miesto zásobované z hromadného alebo individuálneho zdroja, je pre každé odberné miesto uložené v karte odberného miesta.

Limitné hodnoty ukazovateľov sa používajú na hodnotenie kvality pitnej vody. Presahy limitných hodnot mozu znamenať závadnosť sledovanej kvality vody v nejakom kvalitárskom ukazovateli.

Kvalita pitnej vody sa sleduje v jednej vzorke vody (Protokol o skúške) alebo vo vybranej množine vzoriek (za odberné miesto, lokalitu, vodovod, zásobovanú oblasť atď.)

Vo verzii Previsu s modulom TMR (s modulom Plan pre BVS) je možnosť pridávania roznych typov limitov ako aj hodnotenie na viac limitných hodnot súčasne.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)