Projekt

Všeobecné

Profil

Limity pre výstupné zostavy ČOV / Techuv

Táto činnosť umožňuje zadávanie limitných hodnot pre jednotlivé vzorce ČOV (úpravne vody). Tieto limity sa následne dajú zobraziť vo výstupnej zostave. Vo výstupnej zostave je možné zobraziť presah limitov znakom "!".

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)