Projekt

Všeobecné

Profil

Oznámenie o začatí a zmene vypúšťania odpadových vôd pre SHMÚ

Tento formulár slúži na vytváranie hlásenia o začatí alebo zmene vypúšťania odpadových vôd do povrchových, resp. podzemných vôd pre vybranú výusť. Program umožňuje aktualizáciu údajov výustí (súvisiacich s týmto hlásením) bez nutnosti vytlačenia hlásenia.

Údaje pre hlásenie sú rozdelené do 6-tich stránok, pričom prechod na ďalšiu stránku v poradí zabezpečí klik na "Ďalej". Pre návrat zadávania údajov zabezpečí tlačítko "Späť". Tlačítko "Zrušiť" zatvorí formulár.

Údaje povinné pre hlásenie sú v prípade nevyplnenia označené znakom výkričník.
Šedé údaje sú údaje prevzané z evidenčnej karty výuste a v tomto formulári sú určené len na prehliadanie a na tlač v hlásení.

Postup vyplnenia formulára

  • Na prvej strane je potrebné vybrať výusť, Výberové zoznamy pre Prevádzku a Stredisko filtrujú výber výuste.
  • Pre vybranú výusť treba zadať rok, kedy bolo začaté vypúšťanie z tejto výuste
  • Na druhej až piatej strane treba vyplniť požadované údaje
  • Na piatej strane klik na "Ďalej" sposobí uloženie údajov do databázy a program prejde na poslednú stranu
  • Klik na políčko "vytlačiť oznámenie" vykoná tlač hlásenia
  • Na poslednej stránke klik na "Dokončiť" dojde k ukončeniu práce formulára.

Dôležité upozornenie

Prechodom zo strany 5-Údaje o výusti 3.časť, na stranu 6-Tlač výstupu, sa údaje uložia do databázy, a nie je možné opätovné vrátenie pôvodných údajov.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)