Projekt

Všeobecné

Profil

Definovanie poradia ukazovateľov

Tento formulár umožňuje jednoduchým spôsobom definovať požadované poradie ukazovateľov na vstupe alebo na výstupe:
  • poradie na vstupe znamená poradie ukazovateľov pri nahrávaní nameraných údajov rozborov
  • poradie na výstupe znamená poradie ukazovateľov v Protokole alebo vo výstupoch pre hodnotenie kvality vody.

Presunom ukazovateľov z ľavej mriežky do pravej sa vykoná definovanie nového poradia ukazovateľov.

Postup v definovaní poradia ukazovateľov:
  • vľavo sú ukazovatele zoradené podľa súčasného poradia
  • vpravo budú ukazovatele podľa nového poradia.

Ak ich potrebujete zoradiť abecedne, kliknite na záhlavie ľavej mriežky. Myšou ťahajte ukazovatele (alebo stláčajte ENTER) z ľavej mriežky do pravej v takom poradí, aké chcete nastaviť. Nemusíte potiahnuť všetky ukazovatele. Tie, ktoré zostanú vľavo sa automaticky doplnia do pravej mriežky v povodnom poradí. V prípade omylu je možné vrátiť ukazovateľ späť doľava (pravý klik na ukazovateľ vpravo).

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)