Projekt

Všeobecné

Profil

Zmena mernej jednotky

Táto činnosť slúži na zmenu merných jednotiek existujúcich ukazovateľov v prípade, že sa zmenila norma. Formulár na základe Vašich požiadaviek zmení mernú jednotku pre vybraný ukazovateľ a zároveň vynásobí všetky namerané údaje pre tento ukazovateľ zadanou konštantou. Odporúčame nevyberať laboratórium (ponechať možnosť všetky), inak sa prepočet vykoná iba pre nam. údaje, ktoré majú použitú metódu vybraného laboratória.

Odporúčame vykonať nasledovné zmeny (voči sade ukazovateľov, ktorú sme dodali spolu s Previsom):

arzén ug/l -> mg/l

fluoranthen ng/l -> ug/l

chloroform ug/l -> mg/l

kadmium ug/l -> mg/l

olovo ug/l -> mg/l

ortut ug/l -> mg/l

farba mgPt/l -> mg/l

med ug/l -> mg/l

sulfán voľný ug/l -> mg/l

antimón ug/l -> mg/l

chróm ug/l -> mg/l

nikel ug/l -> mg/l

selén ug/l -> mg/l

striebro ug/l -> mg/l

benzo(a)pyrén ng/l -> ug/l

dichlórfenoly ug/l -> mg/l

hexachlórbenzén ng/l -> ug/l

heptachlór ng/l -> ug/l

2,4,6 trichlórfenol ug/l -> mg/l

brómdichlórmetán ug/l -> mg/l

trihalometany spolu ug/l -> mg/l

Celkový organický uhlík mg/l -> ug/l

bromoform ug/l -> mg/l

dibrómchlórmetán ug/l -> mg/l

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)