Projekt

Všeobecné

Profil

Príloha č. 1 Údaje za kanalizácie-obce - tabuľková oprava

V tomto formulári je možnosť aktualizácie údajov za kanalizácie-obce pre export V605 tabuľkovou formou.

Postup práce:
 • výber prevádzky
 • voľba roku
 • výber kanalizácie-obce Zbervak zaškrtávacím sposobom, 2 voľby výberu:
  • zobraziť iba kanalizácie-obce, čo majú vyplnené údaje pre daný rok
  • zobraziť všetky kanalizácie-obce (z číselníka Kanalizácie-obce Zbervak)
 • klik na stránku Údaje zobrazí údaje o záznamoch kanalizácie-obce v tvare tabuľky s možnosťou aktualizácie. V jednom riadku sú údaje za kanalizáciu-obec. Naspodu tabuľky je sumár za všetky kanalizácie-obce. V tabuľke je potrebné vyplniť pre každú kanalizáciu-obec aj Vlastníka a Prevádzkovateľa Zbervak, to sú povinné údaje pre export V605
 • zápis údajov do databázy

Kraj, okres a obec možu slúžiť na filtráciu kanalizácií-obcí pri výbere z číselníka Kanalizácie-obce Zbervak
Voľba: vymeniť riadky a stĺpce tabuľky umožňuje aktualizáciu údajov v obrátenej tabuľke.

V tejto voľbe je možnosť:
 • aktualizácie existujúcich záznamov
 • vkladanie nových záznamov pre kanalizáciu-obec a rok
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)