Projekt

Všeobecné

Profil

Nahrávanie denných údajov za zdroje

V tejto voľbe je možné zadávať a aktualizovať denné údaje namerané pre vodárenské zdroje: výdatnosti, výšky hladín, hĺbky studní, teploty vzduchu, teploty vody, meraný odber.

Výber zdroja umožňujú filtračné výberové zoznamy (Prevádzka, Vodovod, Lokalita, Zdroj).
Triedenie zdrojov vo výberovom zozname pre výber zdroja je možné podľa:
 • názvu zdroja
 • poradia VZ (poradie je možné nastaviť vo voľbe: PREVIS/MENU/Odbery/Evidenčná karta zdroja/Zmena poradia VZ )

Obdobie určuje mesiac a rok pre zobrazované alebo zadávané údaje, ktoré sa zobrazujú v dolnej tabuľke.

Po výbere zdroja sa zobrazia:

 • údaje z evidenčnej karty zdroja ako aj údaje výdatnosti zdroja za minulé obdobia:
  • vodovod, lokalita, do ktorej zdroj patrí
  • typ zdroja (prameň, vrt,...)
  • priemerné výdatnosti minulých období
  • extrémne hodnoty výdatností
  • údaje o zdroji z evidenčnej karty zdroja
  • minimálna, maximálna a priemerná výdatnosť za vybraný mesiac.
 • všetky denné údaje za zvolený mesiac v dolnej tabuľke.

Zmeny a nahrávanie nových údajov:

Kliknutím na ikonu editácie (ceruzka) na hornom paneli nástrojov sa dostávame do režimu editácie. Následne sa vľavo v rámiku zviditeľnia 2 ikony pre pridávanie nových denných záznamov údajov.

V režime editácie je možné:
 • zmeniť údaje a následne ich zapísať (klik na ikonu zápisu).
 • pridať záznam kliknutím na ikonu vľavo v rámiku "pridať"
 • vymazať vybraný záznam kliknutím na ikonu "zmazať".

Výber dátumov pre zadávanie denných údajov je možné vykonať aj ťahaním jednotlivých dátumov z riadku nad tabuľkou priamo do tabuľky.

Po zápise údajov dojde k prepočítaniu minima, maxima a priemeru výdatností v danom mesiaci.

Nahrávanie alebo výpočet výdatností pre jednotlivé zdroje je nasledovný:
 • Združené odbery
  Denné výdatnosti sa nahrávajú do jednotlivých zdrojov patriacich do združeného odberu. Mesačná aj denná výdatnosť združeného odberu sa vypočíta vo voľbe: PREVIS/MENU/Odbery/Nahrávanie/Výpočet mesačných výdatností pre ZO z jednotlivých zdrojov patriacich do ZO.
 • Samostatné zdroje, bez automatického výpočtu výdatností z Odberov
  denné výdatnosti sa nahrávajú vo voľbe: PREVIS/MENU/Odbery/Nahrávanie/Denné údaje. Po ich zápise sa do databázy automaticky vypočíta a uloží mesačná výdatnosť zdroja.
 • Samostatné zdroje, kde prebieha automatický výpočet výdatností z Odberov
  U týchto zdrojov sa pri nahrávaní mesačných odberov vypočítava mesačná aj denná výdatnosť (z dosiahnuteľného čerpaného množstva vody). Tieto zdroje majú nastavený príznak automatického výpočtu výdatností z odberov, voľba: PREVIS/MENU/Odbery/Evidenčná karta zdroja/Aktualizácia evidenčnej karty VZ, na stránke Prevádzkové údaje - vpravo dole a musia mať zadané Dosiahnuteľné čerpané množstvo vody v evidenčnej karte zdroja.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)