Projekt

Všeobecné

Profil

Mesačné údaje - viac zdrojov

V tejto činnosti je možnosť nahrávania mesačných údajov v tabuľke za viac zdrojov.

Postup pri nahrávaní mesačných údajov za viac zdrojov tabuľkovým sposobom

 • výber lokality (vodovodu) umožní zvoliť zdroje patriace do jedného združeného odberu ZO (alebo nejakú skupinu zdrojov). V okienku pre výber zdroja sa zobrazia zdroje patriace do vybranej lokality (vodovodu)
 • príznak "Za 1 mesiac" musí byť zaškrtnutý, následne:
  • vo výberovom okne Zdroj zobrazí aj možnosť "všetky", treba vybrať všetky zdroje
  • zobrazí sa možnosť zadania jedného mesiaca pre zadávanie mesačných údajov, treba zadať mesiac pre zadávanie údajov
 • v tabuľke pre zadávanie mesačných údajov sa v jednotlivých riadkoch tabuľky zobrazia zdroje patriace do vybranej skupiny
 • je možnosť zadávania mesačných údajov tabuľkovým sposobom:
  • odber z VZ
  • plánovaný odber
  • cena za 1m3
  • technologická voda
  • meraný odpad
  • typ výdatnosti (Meraná, Vypočítaná, Technický odpad)

V poslednom sĺpci tabuľky sa pre každý zdroj zobrazí Mesačná výdatnosť vypočítaná z nahraných denných výdatností. Tento údaj nie je možné v tabuľke zmeniť.

Presah povoleného odberu
 1. Ak je zdroj zaradený do skupiny zdrojov s vyplneným povoleným odberom, berie sa tento povolený odber. Samozrejme kontroluje sa súčet všetkých odberov za zdroje z tejto skupiny.
 2. Ak neplatí prvá podmienka a ak je nahratý aspoň jeden povolený odber vo vodohospodárskych rozhodnutiach zdroja, berie sa povolený odber z rozhodnutí. Povolený odber sa berie z posledného platného rozhodnutia. Ak existuje rozhodnutie bez udanej platnosti, toto má prednosť.
 3. Ak neplatí ani jedna podmienka, berie sa povolený odber vyplnený v evidenčnej karte zdroja.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)