Projekt

Všeobecné

Profil

Prehľad rozlôh ochranných pásiem VZ

Prehľad rozlôh ochranných pásiem VZ je možné vyhotoviť za vybraný objekt
 • lokalitu, vodovod
 • prevádzku, spoločnosť
 • povodie
 • okres, spoločnosť, kraj, SR

Hodnoty ochranných pásiem VZ za vybraný objekt sa zobrazia sumárne v členení na:

 • PZ (I. st., II.st., III.st. PZ)
 • PV (I. st., II.st., III.st. PV)
 • Spolu PZ + PV (I. st., II.st., III.st. PZ, III.st. PV)

Rozlohy ochranných pásiem sú prezentované ako:

 • Rozloha celkom, z toho:
  • Lesná
  • Poľná
   • z poľno orná
  • Ostatná.

Platí súčet: Rozloha celkom = Lesná + Poľná + Ostatná.
Klik na ikonu lupy umožní zobrazenie detailného prehľadu ochranných pásiem za vybraný objekt po jednotlivých zdrojoch.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)