Projekt

Všeobecné

Profil

Odbery z povrchových zdrojov za správcu toku

Odbery z povrchových zdrojov za vybraného správcu toku v členení za prevádzky (okresy) a jednotlivé toky za zvolené obdobie je možné prezentovať v tejto voľbe.

V ponuke sú 2 verzie výstupu:

 • za prevádzky
 • za okresy

Výber zdrojov

 • pomocou filtra (vľavo hore) je možné zvoliť kritériá výberu zdrojov.

Výber správcu toku

Vo výberovom okne sa vyberie správca toku pre výstup.

Vo výstupe sa zobrazujú za vybraného správcu toku pre každú prevádzku (okres) za jednotlivé toky za zvolený rok nasledovné údaje:

 • názov prevádzky / okresu
 • názov toku
 • názov vodovodu
 • názov správcu toku
 • skutočné odbery za PV za zvolený rok (vypočítaný zo zadaného počtu mesiacov) v tis.m3 a v tis.Eur
 • plánovaný odberý za PV na ďalší rok v tis.m3 a v tis.Eur
 • zmluvný plánovaný odber za PV na ďalší rok v tis.m3 a v tis.Eur


O jednotlivých odberoch sú uvedené údaje:

 • množstvo v tis.m3
 • cena na 1m3 v Eur
 • cena za odber v tis. Eur
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)