Projekt

Všeobecné

Profil

Odbery z povrchových zdrojov za správcov tokov

Odbery z povrchových zdrojov za jednotlivých správcov tokov za vybrané prevádzky (okresy) za zvolený rok je možné prezentovať v tejto voľbe.

V ponuke sú 2 verzie výstupu:

  • za prevádzky
  • za okresy

Výber zdrojov

  • výber prevádzok (okresov) sa vykoná v tabuľke zaškrtávacím sposobom, tento výber filtruje zdroje
  • pomocou filtra (vľavo hore) je možné zvoliť ďalšie kritériá výberu zdrojov.

Vo výstupe sa zobrazujú za jednotlivých správcov tokov pre každú vybranú prevádzku (okres) za zvolený rok nasledovné údaje:

  • názov prevádzky / okresu
  • názov správcu toku
  • skutočné odbery za PV za zvolené roky v tis.m3 a v tis.Eur
  • plánovaný odber za PV na ďalší rok v tis.m3 a v tis.Eur
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)