Projekt

Všeobecné

Profil

Oznámenie o odberoch zo zdrojov za okresy pre SHMÚ

Oznámenie o odberoch zo zdrojov za okresy je potrebné každoročne vyhotoviť pre každý okres odberateľa a zaslať na SHMÚ.
Výberový zoznam pre výber okresu umožní vybrať okres pre hlásenie.

Členenie na PZ a PV umožňuje vybrať typ hlásenia:

  • pre podzemné vody
  • pre povrchové vody.

V prípade hlásenia pre podzemné vody je možnosť vyhotovenia výstupu:

  • s nevyužitým odpadom
  • bez nevyužitého odpadu.
Príznak: Výpis HF zdrojov vo výstupe umožňuje:
  • vypísať kódy HF v hlásení
  • potlačiť tlač kódov HF v hlásení.

Popis činností:

  • klik na ikonu ceruzky spôsobí výpočet odberov za vybraný okres a umožní ich editáciu a následné uloženie do databázy
  • klik na ikonu lupy zobrazí zoznam zdrojov a ich odbery vo vybranom okrese
  • klik na ikonu tlače spôsobí vytlačenie hlásenia za vybraný okres na tlačiareň. Na konci hlásenia sa vytlačí meno pracovníka, ktorý sa prihlásil do Previsu a hlásenie vyhotovil, voľba: MENU / Nastavenia / Nastavenia programu, na stránke Osobné údaje - údaj Meno.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)