Projekt

Všeobecné

Profil

Počet lokalít

V tejto činnosti je možné za vybrané prevádzky prezentovať počet lokalít:
 • za správcov tokov
 • za správcov zdrojov.

V gride pre výber správcov tokov je možné zaškrtávacím spôsobom vybrať správcov tokov (správcov zdrojov) pre výstup.

Vo výstupe sú zobrazené počty lokalít za vybraných správcov tokov (správcov zdrojov)* za jednotlivé prevádzky v členení:

 • za podzemné zdroje PZ
  • pramene
  • studne vŕtané a kopané
  • artézske studne
  • spolu za PZ
 • za povrchové zdroje PV
  • toky
  • nádrže
  • spolu za PV
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)