Projekt

Všeobecné

Profil

Prehľad združených odberov

Pre vybranú prevádzku (alebo pre všetky) sa zobrazí prehľad združených odberov ZO.

Združený odber - definícia

V Previse je definovaný pojem: Združený odber. Je to fiktívny zdroj, pre ktorý platia pravidlá:

 • ZO tvorí samostatnú lokalitu
 • v lokalite ZO môžu byť:
  • iba zdroje patriace do ZO
  • je tam 1 zdroj typu združený odber.

Modul Odbery predpokladá, že:
 • mesačné odbery sú nahrávané do ZO
 • denné výdatnosti do jednotlivých VZ patriacich do ZO.

Výstup

Pre každý združený odber sa vo výstupe zobrazia údaje:

 • vodovod
 • lokalita
 • názov zdroja
 • typ ZO (PZ alebo PV, podľa toho, aké zdroje združuje)
 • počet zdrojov v ZO
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)