Projekt

Všeobecné

Profil

Veolia výstup pre Savom

Veolia tabuľky Savom boli vyhotovené za účelom hodnotenia kvality pitnej vody.
Pre využívanie tejto činnosti je potrebné jednorazovo vyplniť:

 • Typy odberných miest pre jednotlivé skupiny vzoriek:
  • Zdroje + úpravne vody
  • Vodojemy + vodovodná sieť
  • Vstup do spotrebiska
  • U spotrebiteľa
 • Skupiny ukazovateľov:
  • Mikrobiol. a biologické ukazovatele
  • Chemické ukazovatele
  • Chlór.

Pre výber vzoriek je možné použiť výberový zoznam pre výber prevádzky a filter na vzorky.

Klik na ikonu tlačiarne vyhotoví výstup, kde je pre jednotlivé skupiny vzoriek uvedený:
 • počet vzoriek (z toho závadných) a
 • počet stanovení ukazovateľov (z toho závadných).
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)