Projekt

Všeobecné

Profil

Výber údajov z evidenčnej karty VZ

V tomto formulári je možné podľa zadaných kritérií vybrať množinu zdrojov a pre ne prezentovať vybrané údaje z evidenčnej karty zdroja ako aj ročné údaje výdatností a ročné a mesačné údaje odberov za zvolený rok.

Výber zdrojov

je na 1. stránke formulára:

 • pomocou filtra (časť názvu prevádzky, vodovodu, lokality, okresu, ....)
 • zaškrtávaním zdrojov v gride.

Podmienky výberu

sú na ďalších stránkach:

 • Podmienky 1
 • Podmienky 2
 • Podmienky pre ročné údaje.

Pre zadanie podmienok výberu sú uvedené jednotlivé údaje, kde pre každý údaj je:

 • názov údaja
 • podmienka - dá sa vybrať podmienka pre výber. V stĺpci Podmienka sa navolia kritéria výberu, napr. Lokalita="Hájik" a Spoplatnený zdroj=A.
 • Pre niektoré číselné údaje je možné zadať rozpätie hodnôt. Napr. ročný odber od 200 do 20000 m3/rok

Výber údajov pre tlač

Údaje pre tlač je potrebné zaškrtnúť na jednotlivých stránkach v zaškrtávacom okienku "Tlač" pre každý údaj, ktorý má ísť do výstupu.

Vo výstupe je možné zobraziť údaje:

 • vybrané údaje z evidenčnej karty zdroja (základné údaje, technické a hydrogeologické údaje, ...)
 • ročné údaje výdatností
 • ročné údaje odberov alebo mesačné údaje odberov
 • údaje o ochranných pásmach zdrojov z evidenčnej karty zdroja

Výstup

Klik na ikonu tlače vyhotoví výstup na obrazovku a tlačiareň. Do výstupu idú všetky zdroje, ktoré

 • boli zaškrtnuté na 1. stránke
 • zodpovedajú kritériám výberu definovaným v Podmienkach
 • ktoré boli zaškrtnuté v políčkach Tlač.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)