Projekt

Všeobecné

Profil

Prehľad mesačných výdatností a odberov VZ za rok

V tejto voľbe je možné prezentovať mesačné údaje výdatností a odberov za zvolené obdobie roka za vybrané zdroje, lokality, vodovody, prevádzky, okresy, povodia, kraje, obvody a spotrebiská.

Výber objektov pre výstup

V ľavej tabuľke sa zaškrtávacím sposobom volia objekty (napr. vodovody, lokality,...) pre výstup. V pravej tabuľke sa zobrazujú zdroje patriace do vybraných objektov. V pravom okne je možné zaškrtávacím sposobom pridávať alebo uberať zdroje pre výstup.

Filter (ikona vľavo hore) umožňuje zvoliť kritériá výberu pre zdroje, napr. výber zdrojov

 • bez PO (bez prevzanej a odovzdanej vody) / vrátane PO
 • zdroje len spoplatnené / všetky zdroje
 • aktuálne / beaktuálne zdroje, atď.

Výstupy

V hlavnom výstupe - ikona tlače sa zobrazujú mesačné údaje za zvolený rok sumárne údaje za všetky zdroje patriace do vybraných objektov:

 • minimálna výdatnosť v mesiaci
 • maximálna výdatnosť v mesiacu
 • priemerná výdatnosť za mesiac
 • mesačný odber.

Ďalšie typy výstupov:

Za zvolené obdobie roka sa zobrazí:

 • tlač za jednotlivé objekty vybrané v ľavom okne (lokality, vodovody,....) sa zobrazí minimálna, maximálna a priemerná výdatnosť a sumárny odber
 • tlač za zdroje - za jednotlivé zdroje vybrané v pravom okne sa zobrazí minimálna, maximálna a priemerná výdatnosť a sumárny odber
 • sumárna tlač po mesiacoch - zobrazia sa mesačné odbery sumárne za vybrané objekty.

Mesačné údaje výdatností aj odberov je možné zobraziť:

 • v l/s
 • v m3/mes
 • miešané

a v členení:

 • na PZ (podzemné) a PV (povrchové)
 • spolu PZ aj PV.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)