Projekt

Všeobecné

Profil

Prehľad ročných údajov za prevádzky / okresy

Ročné údaje výdatností a odberov za vybrané prevádzky / okresy je možné prezentovať v tejto voľbe.

V ponuke sú 2 verzie výstupu:

  • za prevádzky
  • za okresy

Výber prevádzok / okresov
Výber sa vykoná v tabuľke zaškrtávacím sposobom.

Výber zdrojov
Filter (lievik vľavo hore) umožňuje definovať kritériá pre výber zdrojov.

Vo výstupe sa zobrazuje pre každú prevádzku / okres:

  • názov prevádzky / okresu
  • minimálna, maximálna a priemerná výdatnosť zdrojov za prevádzku a za vybraný rok
  • odbery zdrojov za prevádzku a za vybraný rok

Tieto údaje sú pod sebou uvedené v členení za PZ, PV a spolu.

Výstup údajov je možný:

  • v l/s
  • v m3/rok
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)