Projekt

Všeobecné

Profil

Výpočet a prehľad bilančnej kapacity zdrojov

Výpočet a prehľad bilančnej kapacity VZ je možné vyhotoviť za vybrané zdroje.

Výber zdrojov

  • Výber prevádzky, vodovodu, lokality filtruje tabuľku pre výber zdrojov
  • Jednotlivé zdroje je možné zaškrtávacím spôsobom pridávať alebo uberať vo výberovej tabuľke pre zdroje.

Výber typu zdrojov umožňuje zvoliť jednu z dvoch skupín zdrojov pre výpočet:

  • pramene a združené odbery povrchových a podzemných VZ
  • studne, vrty, artézske studne, toky, vodárenské nádrže

Výpočet z rokov
umožňuje zadať počet rokov pre výpočet, minimálne obdobie 5 rokov. Údaj "V poslednom roku za mesiace" umožňuje zadať počet mesiacov v poslednom roku, z ktorých sa má bilančná kapacita počítať.

Výstupy

Výpočet bilančnej kapacity vybraných zdrojov - klik na ikonu kalkulačky.
Zobrazenie a tlač bilančnej kapacity všetkých vybraných zdrojov - klik na ikonu tlače.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)