Projekt

Všeobecné

Profil

Prehľad vzoriek prijatých do laboratória

Výstupná zostava umožňuje prezentovať Prehľad vzoriek prijatých do laboratória - Kniha príjmu.

Výber laboratória umožní zobraziť vzorky zvoleného laboratória (laboratórií).
Implicitne po štarte formu je obdobie nastavené na celý aktuálny rok. Množinu zobrazovaných vzoriek je možné zmeniť:

  • zaškrtávaním jednotlivých rozborov (pitné vody,...)
  • pomocou filtra na vzorky (ukončené/neukončené vzorky, zadanie obdobia,.....)
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)