Projekt

Všeobecné

Profil

Súkromné záznamy

Ide o novú funkcionalitu ktorá umožňuje vytvárať tzv. súkromné záznamy. Súkromné záznamy je možné vytvárať iba v tabuľkách, kde to bolo dodávateľom povolené (treba požiadať). Vo verzii 4.0 je povolené pridávanie súkromných záznamov v tabuľke normy. Toto umožňuje užívateľom, ktorí nemajú právo pridávať nové normy si pridať aspoň súkromný záznam, ktorý vidí len on, prípadne ďalší užívatelia, ktorým pridelí prístup. Vytváranie ďalších noriem je využiteľné napr. v module TMR na modelovanie hodnotenia vzoriek, užívateľ si takto vie v limitoch pre súkromnú normu zadať hodnoty, aké potrebuje.

Základné informácie o súkromných záznamoch

Otvoríme číselník noriem MENU / Laboratórny denník / Číselníky / Kvalita / Normy (pitná voda). V zásade je možné použiť dva prístupy:

1. Vytvorenie nového súkromného záznamu

Túto možnosť je možné aplikovať v prípade, že užívateľ nemá právo pridať novú normu. V takom prípade má ikona žltú farbu. Toto upozorňuje, že je možné pridať len súkromný záznam, riadnu normu pridať nejde.

Toto je stav, kedy má užívateľ pridelené práva pridávať, meniť a mazať záznamy.
Toto je stav, kedy užívateľ nemá pridelené žiadne práva a môže pridávať iba súkromný záznam.
Toto je variácia predošlého stavu, kedy užívateľ stojí na svojom vlastnom súkromnom zázname.

Ak pridáme nový záznam pomocou tejto žltej ikonky, tento záznam bude súkromný. Jeho vlastníkom je ten, kto ho vytvoril. Vlastník môže svoj súkromný záznam vidieť, editovať aj zmazať.

Čo sa týka ostatných užívateľov, Váš súkromný záznam bude vidieť len ten, kto si zapne prepínač zobrazovať aj cudzie privátne záznamy v MENU / Nastavenia / Nastavenia programu, ale editovať a zmazať ho bude môcť len ten, kto má pridelené práva. Prideľovanie práv bude vysvetlené v odseku Správa prístupu pre ostatných užívateľov, viď. nižšie.

2. Zmena existujúceho záznamu na súkromný

Túto možnosť síce program ponúka, ale neodporúčame ju používať, nakoľko sa mení viditeľnosť dotknutého záznamu v celom programe a pre všetkých. Túto zmenu môže urobiť iba člen role admin. Ak zmeníte existujúci záznam (teda napr. normu) na súkromný, užívateľom sa prestane zobrazovať (pokiaľ nemajú zapnuté zobrazovanie cudzích súkromných záznamov). Táto možnosť je tu preto, aby aj užívateľ, ktorý má právo pridávať nové normy (teda nemá žltú ikonu plus na pridanie súkromného záznamu) mohol pridať aj súkromnú normu. Urobí to v dvoch krokoch. Najskôr vytvorí novú normu (tak ako v minulosti) pridaním nového riadneho záznamu. Uloží zmeny. Následne použije spôsob popísaný nižšie v časti Správa prístupu pre ostatných užívateľov, aby nastavil prístup len sebe (alebo viacerým užívateľom), čím sa záznam stane súkromným.

Správa prístupu pre ostatných užívateľov

Otvoríme si daný formulár, napr. MENU / Laboratórny denník / Číselníky / Kvalita / Normy (pitná voda). Klikneme vpravo hore možnosti a vyberieme prístupové práva pre záznamy formulára. Tu zaklikneme toho uživateľa, kto má mať na záznam prístup. Títo užívatelia potom môžu so záznamom pracovať, ako by ho vytvorili oni sami (vidieť a editovať). Zmazať súkromný záznam môže iba jeho vlastník.

Normy3.PNG Zobraziť (36.6 KB) Zajac Michal, 10.07.2018 10:15

Normy4.PNG Zobraziť (21.1 KB) Zajac Michal, 10.07.2018 10:18

Normy1.PNG Zobraziť (12 KB) Zajac Michal, 10.07.2018 15:16

Normy2.PNG Zobraziť (60.2 KB) Zajac Michal, 10.07.2018 15:16

Icons1.PNG Zobraziť (1.09 KB) Zajac Michal, 10.07.2018 15:17

Icons2.PNG Zobraziť (1.02 KB) Zajac Michal, 10.07.2018 15:17

Icons3.PNG Zobraziť (1018 Bytes) Zajac Michal, 10.07.2018 15:17

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)