Projekt

Všeobecné

Profil

Vzorky

Užívateľ vidí vzorky (ak sú obe podmienky splnené)
  • prevádzok (divízií - pre Bvs) na ktoré má práva - užívateľ má práva na svoju prevádzku, ktorú má nastavenú v číselníku pracovníkov plus na všetky prevádzky zo skupiny prevádzok ktorú má nastavenú v číselníku pracovníkov
  • laboratórií na ktoré má práva - užívateľ má práva na svoje laboratórium z užívateľských nastavení plus na všetky laboratóriá zo skupiny laboratórií ktoré má jeho pracovník nastavené v číselníku pracovníkov
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)