Projekt

Všeobecné

Profil

Mobilná aplikácia PrevisMobile pre Android slúži na zapisovanie údajov v teréne a následné automatické vloženie do Previsu. Detailnejšie informácie si môžete prečítať na stránke.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)