Projekt

Všeobecné

Profil

Registrácia tabletu na nové konto

Ak je potrebné tablet zaregistrovať pre nového užívateľa, postupujte prosím nasledovne:

  1. prihláste sa do Previsu ako administrátor
  2. v Previse cez MENU / Administrácia / Bezpečnosť / Základná administrácia a zálohovanie vytvorte konto do Previsu pre daného užívateľa (alebo tento krok vynechajte, ak uívateľ už v Previse má konto)
  3. prihláste sa do Previsu týmto novo vytvoreným kontom a v MENU / Nastavenia / Nastavenia programu na stránke TMR & PrevisMobile2 vyplňte, že užívateľ používa tablet a vyplňte taktiež PIN pre prihlásenie sa do tabletu
  4. prihláste sa do Previsu ako administrátor
  5. v činnosti MENU / Previs Mobile 2 / Identifikátory tabletov pridajte nový záznam pre tohoto užívateľa a identifikátor príslušného tabletu
  6. na tablete spustite aplikáciu PrevisMobile2. Prihláste sa existujúcim administrátorským kontom a spustite synchronizáciu a odhláste sa. Nový užívateľ už bude v ponuke. V prípade, že nemáte k dispozícii administrátorské konto, ktorým by ste sa mohli do tabletu prihlásiť, namiesto toho môžete spustiť skrytú synchronizáciu tak, že 10x kliknete na nadpis PREVIS na úvodnej obrazovke mobilnej aplikácie.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)