Všeobecné

Profil

Forus Samo

  • Dátum registrácie: 21.02.2015
  • Posledné prihlásenie: 30.05.2024

Tickety

Projekty

Aktivita

26.10.2015

11:46 PrevisMobile Nová verzia: Previs Mobile 2 1.1
Bola vydaná nová verzia programu Previs Mobile 2. O novinkách v tejto verzii sa dozviete na [[11|tejto stránke]].

K dispozícii tiež ako: Atom

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)