Projekt

Všeobecné

Profil

Verzia 1.1.0.1

Dátum zverejnenia: 11.01.2016

Súbory:

Návod na inštaláciu

Prosím stiahnite si najnovší súbor setup.zip. Ak tu vidíte viac verzií, nainštalujte si prosím iba najnovšiu verziu (najnovšia verzia vždy obsahuje aj predchádzajúce verzie). Súbor setup.zip následne prosím rozpakujte, spustite setup.exe (na serveri, kde beží databáza Previsu) a postupujte podľa návodu, ktorý je uvedený priamo v aplikácii. Zoznam zmien a úprav, ktoré sú obsahom tohoto upgradu si môžete pozrieť na adrese https://www.b-soft.eu/projects/previs/wiki/Verzie

Adresárová štruktúra Master Previs na serveri

centrálny adresár B-Soft

 • c:\Program Files\B-Soft

podadresáre centrálneho adresára (pre komponenty)

 • ...\B-Soft\Previs
 • ...\B-Soft\PrevisAPI
 • ...\B-Soft\PrevisEmailService
 • ...\B-Soft\PrevisSecurityService

ďalšie podadresáre

 • ...\B-Soft\Previs\Upgrade
 • ...\B-Soft\Previs\Export
 • ...\B-Soft\Previs\Export\V605
 • ...\B-Soft\Previs\Export\V317
 • ...\B-Soft\Previs\Export\SHMU
 • ...\B-Soft\Previs\Reports
 • ...\B-Soft\Previs\Mapy
 • ...\B-Soft\Previs\Rozhodnutia
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\Apk
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\bin
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\Docs
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\Log
 • ...\B-Soft\PrevisEmailService\Batch
 • ...\B-Soft\PrevisEmailService\Log
 • ...\B-Soft\PrevisSecurityService\Batch
 • ...\B-Soft\PrevisSecurityService\Log

Novinky:

Labden:

 • Zmena názvu odberného miesta
  Zmena názvu odberného miesta cez MENU / Vodárenské objekty / Odberné miesta pitných vôd / Zmena názvu odb. miesta nemení meno vodárenského zdroja (ak je odberné miesto aj vodárenským zdrojom)
 • GPS súradnice odberných miest
  V číselníku odberných miest bola pridaná možnosť vyplnenia GPS súradníc odberného miesta.
 • Zmena aktuálnosti v číselníku typov vzoriek
  V číselníku MENU / Laboratórny denník / Číselníky / Kvalita / Typ vzoriek bola dopracovaná možnosť označovania záznamov ako neaktuálnych.
 • Aktuálnosť nameraného údaja v nahrávaní nam. údajov
  V činnosti MENU / Laboratórny denník / Evidencia vzoriek / Protokoly / Pitná voda (VaK) bola doplnená možnosť označenia nameraného údaja, že je neaktuálny. V ďalšej verzii plánujeme dopracovať možnosť tieto namerané údaje netlačiť a neexportovať (voliteľne).
 • Suma organických ukazovateľov
  V nahrávaní nameraných údajov rozborov bol v zmysle dodanej analýzy doplnený výpočet a uloženie súčtových organických ukazovateľov.
 • Skrývanie políčok v registrácii vzoriek
  V regisrácii vzoriek môže člen role admin na pravý klik skryť niektoré údaje pre celú spoločnosť, okrem povinných údajov. Znovu zobraziť už skryté položky je možné pravým klikom na niektorú ešte viditeľnú položku a výberom možnosti Obnoviť pôvodné nastavenia.
 • Aktuálnosť typu vzorky v Registrácii vzoriek
  Oprava registrácie vzoriek, kde sa vo výbere typ vzorky načítavali aj neaktuálne záznamy.

Manager:

 • Export - možnosť samostatnej voľby ČS s ÚV (bez ÚV)
  V module Export-Manager pre čerpacie, prečerpávacie a automatické tlakové stanice je vykonaná úprava, že je možný výber z volieb čiastočne automatizovaná resp. plne automatizovaná, pričom každá z nich môže byť na ÚV. V zmysle tejto zmeny je upravený aj export údajov.

Odbery:

 • Výber údajov z evidenčnej karty
  Výber údajov z evidenčnej karty bol upravné kvôli novej možnosti zadávať viac intervalov perforácie pri vodárenskom zdroji.

Previs:

 • Nastavenia klienskej aplikácie
  Úpravy MENU / Administrácia / Ostatné / Nastavenia klientskej aplikácie z hľadiska bezpečnosti.
 • V prehľade (ikona Lupy) umožniť filtrovať podľa jednotlivých stĺpcov
  V náhľade (ikonka lupy) všetkých formulárov je na pravý klik možné pridať filter a zobraziť si tak ľubovoľnú podmnožinu záznamov. Tento filter je potom až do vypnutia (tiež na pravý klik) aktívny pre celý formulár.

Savom:

 • Všetky výstupy sú doplnené o Symbol ukazovateľa
  Vo výstupných zostavách v Savome bol k Názvu ukazovateľa doplnený Symbol ukazovateľa.

TMR:

 • Oprava programu
  V programoch kontroly bola opravená chyba, ktorá umožňovala zmenu odberného miesta existujúcej požiadavky z OM PV na OM úpravne.
 • Priradenie rozboru k plánovanému odberu
  V programoch je možné pri jednotlivých odberoch dodatočne spárovať plánovaný odber s existujúcim rozborom.
 • Program kontroly - zmena tabu
  Drobné opravy v module TMR.
 • Týždenný plán
  Drobné úpravy týždenného plánu.

V605:

 • Export V605 z Odberov, exportuje Názov vod. zdroja namiesto Názvu odberného miesta
  Export V605 z Odberov bol upravený tak, že sa exportuje Názov vod. zdroja namiesto Názvu odberného miesta
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)