Projekt

Všeobecné

Profil

Verzie Informačného systému Previs

Aktuálna verzia:

Verzia 4.13

Dátum zverejnenia: 11.04.2023

Inštalátor

Návod na inštaláciu

Prosím stiahnite si najnovší súbor setup.zip. Ak tu vidíte viac verzií, nainštalujte si prosím iba najnovšiu verziu (najnovšia verzia vždy obsahuje aj predchádzajúce verzie). Súbor setup.zip následne prosím rozpakujte, spustite setup.exe (na serveri, kde beží databáza Previsu) a postupujte podľa návodu, ktorý je uvedený priamo v aplikácii. Zoznam zmien a úprav, ktoré sú obsahom tohoto upgradu si môžete pozrieť na adrese https://www.b-soft.eu/projects/previs/wiki/Verzie

Adresárová štruktúra Master Previs na serveri

centrálny adresár B-Soft

 • c:\Program Files\B-Soft

podadresáre centrálneho adresára (pre komponenty)

 • ...\B-Soft\Previs
 • ...\B-Soft\PrevisAPI
 • ...\B-Soft\PrevisEmailService
 • ...\B-Soft\PrevisSecurityService

ďalšie podadresáre

 • ...\B-Soft\Previs\Upgrade
 • ...\B-Soft\Previs\Export
 • ...\B-Soft\Previs\Export\V605
 • ...\B-Soft\Previs\Export\V317
 • ...\B-Soft\Previs\Export\SHMU
 • ...\B-Soft\Previs\Reports
 • ...\B-Soft\Previs\Mapy
 • ...\B-Soft\Previs\Rozhodnutia
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\Apk
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\bin
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\Docs
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\Log
 • ...\B-Soft\PrevisEmailService\Batch
 • ...\B-Soft\PrevisEmailService\Log
 • ...\B-Soft\PrevisSecurityService\Batch
 • ...\B-Soft\PrevisSecurityService\Log

Novinky

labden:

 • Nastavenie metódy (#4906)
  Možnosť definovať pre metódy či sa má brať pracovník z metódy, alebo sa má brať prihlásený užívateľ, alebo podľa všeobecných nastavení.
 • Zmena dátumu a času pri uzatvorenej vzorke (#5011)
  V činnosti MENU / Laboratórny denník / Evidencia vzoriek / Zmena dátumu a času odberu vzoriek bolo pridané upozornenie v prípade, že je vzorka ukončená.
 • [Rozšírenie] Možnosť pridať cenu pre vybraných zákazníkov (#5031)
  Nové rozšírenie IS Previs, ktoré umožňuje definovať cenníky pre jednotlivé zákazky. Ak je v zákazke definovaná aspoň cena pre jeden ukazovateľ, bude sa pre vzorky na tejto zákazke brať cena zo zákazky. V prípade, že chýba cena pre ukazovateľ, ktorý sa nachádza v existujúcej vzorke, bude odoslaná notifikácia o chýbajúcich cenách vedúcemu laboratória (cena pre takýto ukazovateľ sa načíta klasicky z metódy). Túto funkcionalitu je potrebné zapnúť v admin. nastaveniach programu na stránke Laboratórny denník (údaj sa volá používať cenníky pre analýzy na zákazku). V číselníku zákaziek je možný hromadný import cenníkov buď z metód, alebo z podobnej zákazky z minulých rokov.
 • Labden - filter na vzorkára (#5132)
  V nahrávaní nameraných údajov bola do lievikového filtra pridaná možnosť filtrovať podľa vzorkára (Vzorku odobral).

labod:

 • Export údajov (#5113)
  Boli dorobené 2 príznaky pre používanie iba bežných vzoriek. Oba sa nastavujú v MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia, na podstranke TMR, pod priznakom pre V605. Týkajú sa činnosti MENU / Labod / Hlásenia / SHMÚ / Export xml pre SHMÚ a MENU / Labod / Hlásenia / Povodie / Poplatkové priznanie za výuste + Poplatkové oznámenie za výuste.

mpevo:

 • Mpevo Pr.č.1 bod 45 (#5271)
  Zobrazenie chybného súčtu pre údaje 45 a 46 v mpevo kanalizácie jednotlivo. Tooltip zobrauje súčet dielčich údajov.

odbery:

 • EK zdroja - fotky (#5030)
  Bola doplnená možnosť ukladať v vodárenským objektom fotky.
 • Odbery - doplnenie tlačiva OZNÁMENIE O USLKUTOČNENOM ODBERE PODZEMNÝCH VOD (#5159)
  Bolo aktualizované tlačivo oznámenie o uskutočnenom odbere podzemných vôd (NACE).

savom:

 • Prehľad závadnosti vzoriek (#4846)
  Do filtra v savome bol dorobený typ skupiny ukazovateľov, ktorý filtruje rozbory.

tmr:

 • Hromadné pridelenie atribútov - ZO (#5147)
  Do hromadného priradenia atribútov pre odberné miesta bol pridaný filter na zásobovanú oblasť

všeobecné:

 • Typ exportu V605 (#5017)
  Nastavenie typu exportu V605 (konfigurácia trojice údajov a názvu xml súboru pre export) bolo presunuté v rámci menu do: MENU / Vyhláška č.605 / Konfigurácia exportu / Typ exportu V605
 • Zmena cien metód (#5040)
  V činnosti zmena cien metód boli prefiltrované laboratóriá a ukazovatele (len aktuálne).
 • Prepojenie druh programu VDJ a OM PV (#5079)
  Pri editácii odberného miesta a pridaní druhu programu program ponúkne automatické vloženie tohto druhu programu do súvisiaceho vodárenského zdroja resp. vodojemu
 • pridat combo zasob oblasti do savomu (#5099)
  V savome bol pridaný filter na zásobovanú oblasť. V nahrávaní nameraných údajov vzoriek PV bola pridaná možnosť filtrovať podľa zásobovanej oblasti namiesto strediska (zapína sa to v admin nastaveniach).
 • Prepojenie vodárenských zdrojov a TMR (#5137)
  Bolo obmedzené automatické plánovanie vzoriek, aby sa v prípade plánovania pre VZ alebo vodojemy nenaplánoval odber, ak príslušné odberné miesto nie je aktuálne a nepatrí do daného druhu programu.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)