Projekt

Všeobecné

Profil

Verzia 1.1.0.3

Dátum zverejnenia: 11.01.2016

Súbory:

 • setup.zip - Upgrade z dôvodu požadovaných zmien v stokových sieťach
 • patch.zip - Patch IS Previs, prosím pozrite si zoznam zmien

Návod na inštaláciu

Prosím stiahnite si najnovší súbor setup.zip. Ak tu vidíte viac verzií, nainštalujte si prosím iba najnovšiu verziu (najnovšia verzia vždy obsahuje aj predchádzajúce verzie). Súbor setup.zip následne prosím rozpakujte, spustite setup.exe (na serveri, kde beží databáza Previsu) a postupujte podľa návodu, ktorý je uvedený priamo v aplikácii. Zoznam zmien a úprav, ktoré sú obsahom tohoto upgradu si môžete pozrieť na adrese https://www.b-soft.eu/projects/previs/wiki/Verzie

Adresárová štruktúra Master Previs na serveri

centrálny adresár B-Soft

 • c:\Program Files\B-Soft

podadresáre centrálneho adresára (pre komponenty)

 • ...\B-Soft\Previs
 • ...\B-Soft\PrevisAPI
 • ...\B-Soft\PrevisEmailService
 • ...\B-Soft\PrevisSecurityService

ďalšie podadresáre

 • ...\B-Soft\Previs\Upgrade
 • ...\B-Soft\Previs\Export
 • ...\B-Soft\Previs\Export\V605
 • ...\B-Soft\Previs\Export\V317
 • ...\B-Soft\Previs\Export\SHMU
 • ...\B-Soft\Previs\Reports
 • ...\B-Soft\Previs\Mapy
 • ...\B-Soft\Previs\Rozhodnutia
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\Apk
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\bin
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\Docs
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\Log
 • ...\B-Soft\PrevisEmailService\Batch
 • ...\B-Soft\PrevisEmailService\Log
 • ...\B-Soft\PrevisSecurityService\Batch
 • ...\B-Soft\PrevisSecurityService\Log

Novinky:

Labod:

 • Graf v mesačnom hodnotení výustí
  V mesačnom hodnotení výustí, voľba: MENU / Labod / Hodnotenie / Výuste / Mesačné je doplnený špeciálny graf, kde údaje rovnakého mesiaca za viac rokov sú zobrazené vedľa seba. Pre špeciálne zoskupenie údajov (údaje za rovnaký mesiac sú vedľa seba) je potrebné zaškrtnúť príznak: "opačné zoradenie podľa roku".

Manager:

 • Doplnenie kontoplánov pre jednotlivé objekty
  Pre nasledovné vodárenské objekty je možnosť vybrať kontoplán z číselníka kontoplánov:
  - vodárenský zdroj
  - vodovod
  - vodovod-obec
  - kanalizácia
  - kanalizácia-obec
  - ČOV
  - kanalizačná výusť.

Mpevo:

 • Doplnenie Typu stokových sietí do evidencie stokových sietí
  Do evidencie SS bol doplnený číselník Typu stokových sietí", voľba: MENU / Mpevo / Číselníky / Typ stokových sietí.
  Vo voľbe: MENU / Mpevo / Príloha č.1 / Verejné stoky / Údaje za stokovú sieť, na stránke: TÚ ss3 je údaj č. 229 "druh SS". Tu je potrebné pre každú SS vybrať Typ SS z číselníka.
 • V kvartálnej evidencii SS je možnosť nahrať údaje iba za 1 kvartál
  V kvartálnej evidencii SS je možnosť nahrať údaje za všetky 4 kvartály.
 • *Nový číselník stokových sietí v tabuľkovej oprave SS *
  V tabuľkovej oprave SS v module MPEVO je zapracovaný nový číselník SS.

Odbery:

 • Odbery - popl. oznámenie a priznanie - obojstranná tlač
  V súčasnosti sa nám nedarí vyhotoviť automatickú obojstrannú tlač na tlačiarňach, ktoré to umožňujú.

V605:

 • Doplnenie výberu stokovej siete do evid. karty výuste
  V evidenčnej karte výuste je doplnená možnosť výberu stokovej siete z číselníka stokových sietí. V exporte rozborov zo stokových sietí (V605) sa exportuje aj kód a názov SS.
 • V exporte V605 z rozborov zo stokových sietí doplniť kód a názov stokovej siete
  V exporte V605 rozborov zo stokových sietí sa exportuje aj kód a názov stokovej siete, ktorý sa vypĺňa v evidenčnej karte kanalizačnej výuste.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)