Projekt

Všeobecné

Profil

Verzia 1.1.0.4

Dátum zverejnenia: 11.01.2016

Súbory:

Návod na inštaláciu

Prosím stiahnite si najnovší súbor setup.zip. Ak tu vidíte viac verzií, nainštalujte si prosím iba najnovšiu verziu (najnovšia verzia vždy obsahuje aj predchádzajúce verzie). Súbor setup.zip následne prosím rozpakujte, spustite setup.exe (na serveri, kde beží databáza Previsu) a postupujte podľa návodu, ktorý je uvedený priamo v aplikácii. Zoznam zmien a úprav, ktoré sú obsahom tohoto upgradu si môžete pozrieť na adrese https://www.b-soft.eu/projects/previs/wiki/Verzie

Adresárová štruktúra Master Previs na serveri

centrálny adresár B-Soft

 • c:\Program Files\B-Soft

podadresáre centrálneho adresára (pre komponenty)

 • ...\B-Soft\Previs
 • ...\B-Soft\PrevisAPI
 • ...\B-Soft\PrevisEmailService
 • ...\B-Soft\PrevisSecurityService

ďalšie podadresáre

 • ...\B-Soft\Previs\Upgrade
 • ...\B-Soft\Previs\Export
 • ...\B-Soft\Previs\Export\V605
 • ...\B-Soft\Previs\Export\V317
 • ...\B-Soft\Previs\Export\SHMU
 • ...\B-Soft\Previs\Reports
 • ...\B-Soft\Previs\Mapy
 • ...\B-Soft\Previs\Rozhodnutia
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\Apk
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\bin
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\Docs
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\Log
 • ...\B-Soft\PrevisEmailService\Batch
 • ...\B-Soft\PrevisEmailService\Log
 • ...\B-Soft\PrevisSecurityService\Batch
 • ...\B-Soft\PrevisSecurityService\Log

Novinky:

Labod:

 • Export V605 LABOD - duplicita xml súborov
  Po konzultácii s Ing. Mihálikovou ohľadom Duplicity xml súborov s prietokmi v exporte V605 z Labodu sme vykonali úpravu, aby sa duplicitný záznam prietoku vytvoril aj v prípade, ak je hodina odberu = 0. Súčasný stav Ing. Mihálikovej z VUVH vyhovuje.
 • Bilancia množstva vody
  Vo výstupe Bilancia množstva vody bola chyba vo výstupe, ak vo výstupe bol len jeden stĺpec prietokov, napr. len Prítok na ČOV. Chyba je opravená.

Odbery:

 • Intervaly perforácie
  V karte vodárenského zdroja bolo umožnené pridávať viac intervalov perforácie

Savom:

 • Limity pitné vody
  Chyba bola opravená. Pri uložení sa uloží aj kód podľa novej normy.

TMR:

 • Zrýchlenie načítavania plánu
  Bola vykonaná optimalizácia činnosti MENU / Plánovanie / Programy kontroly kvality vody. Činnosť bola výrazne zrýchlená.
 • Skryť neaktívne požiadavky z Registrácie vzoriek
  Požiadavka, označená ako neaktívna sa neponúka v registrácii vzoriek.
 • Zvýšenie počtu odberov v pláne
  Oprava chyby v module TMR kde pri pridaní odberu do požiadavky sa pridalo veľa odberov naraz. Taktiež sa zmenil spôsob opravy dátumu odberu, odteraz sa bude meniť len na pravý klik.
 • Návrhy dátumov odberov pri kopírovaní harmonogramu
  Oprava založenia nového programu kopírovaním z minulého roka. Postup nájdete v nápovede.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)