Projekt

Všeobecné

Profil

Verzia 1.1.0.7

Dátum zverejnenia: 27.06.2016

Súbory:

 • setup.zip - Nová verzia IS Previs (1.1.0.7.p.2)

Návod na inštaláciu

Prosím stiahnite si najnovší súbor setup.zip. Ak tu vidíte viac verzií, nainštalujte si prosím iba najnovšiu verziu (najnovšia verzia vždy obsahuje aj predchádzajúce verzie). Súbor setup.zip následne prosím rozpakujte, spustite setup.exe (na serveri, kde beží databáza Previsu) a postupujte podľa návodu, ktorý je uvedený priamo v aplikácii. Zoznam zmien a úprav, ktoré sú obsahom tohoto upgradu si môžete pozrieť na adrese https://www.b-soft.eu/projects/previs/wiki/Verzie

Adresárová štruktúra Master Previs na serveri

centrálny adresár B-Soft

 • c:\Program Files\B-Soft

podadresáre centrálneho adresára (pre komponenty)

 • ...\B-Soft\Previs
 • ...\B-Soft\PrevisAPI
 • ...\B-Soft\PrevisEmailService
 • ...\B-Soft\PrevisSecurityService

ďalšie podadresáre

 • ...\B-Soft\Previs\Upgrade
 • ...\B-Soft\Previs\Export
 • ...\B-Soft\Previs\Export\V605
 • ...\B-Soft\Previs\Export\V317
 • ...\B-Soft\Previs\Export\SHMU
 • ...\B-Soft\Previs\Reports
 • ...\B-Soft\Previs\Mapy
 • ...\B-Soft\Previs\Rozhodnutia
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\Apk
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\bin
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\Docs
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\Log
 • ...\B-Soft\PrevisEmailService\Batch
 • ...\B-Soft\PrevisEmailService\Log
 • ...\B-Soft\PrevisSecurityService\Batch
 • ...\B-Soft\PrevisSecurityService\Log

Novinky:

mpevo:

 • MPEVO - doplniť prevádzku do Prílohy č. 2 za VK a EÚ (#854)
  V Prílohe č. 2 sú dopracované 2 zmeny:
  1. Vo Vk a Eu je doplnená pre každý záznam prevádzka
  2. V ročnom exporte V605 za Vk a Eu sa exportujú údaje, ak je v týchto formulároch vyplnená prevádzka. V súčasnej verzii bol export Vk a Eu závislý na vyplnení prevádzky vo Vv.
  Po Update je potrebné vyplniť prevádzku pre každý záznam Vk a Eu.

odbery:

 • Odbery-Popl. oznámenie - Vodoprávne povolenie (#851)
  Do popl. oznámenia a priznania berie vodohosp. rozhodnutia podľa textov:
  1/ '§21 ' a '364/2004'
  2/ ('§13 ' alebo '§17 ') a '184/2002'
  3/ '§8 ' a '138/73'
  V bode 1/ muela byť medzera za §21, teraz akceptuje aj reťazec bez následnej medzery.
 • Nahrávanie výdatností - povolený odber (#636)
  V nahrávaní denných výdatností VZ sa pre niektoré Typy VZ automaticky ponúkne hodnota povoleného odberu v 1. deň v mesiaci. Je to pre nasledovné Typy OM: studňa vŕtaná, studňa kopaná, artézska studňa, odber z toku, vodárenská nádrž.

savom:

 • Prehľad závadnosti vzoriek (#759)
  V Prehľade závadnosti vzoriek je pri výbere vzoriek doplnený príznak vzorky: Bežná/ Havarijná/ Kontrolná. Ďalej pri výbere vzoriek je možnosť zobraziť počty ukazovateľov v jednotlivých rozboroch.

techuv:

 • Export rozborov na vstupe a výstupe UV - z Techuvu (#628)
  Export rozborov z úpravní vod sa robí z rozborov nahraných v rámci Techuvu. Rozbory na vstupe do UV treba označiť Typom exportu "akum. UV", rozbory na výstupe z UV Typom exportu "odtok z UV". Rozbory na vstupe a výstupe UV je treba exportovať v rámci kvartálneho exportu z Techuvu.

tmr:

 • Export rozborov pitnej vody do V605 (export s ohľadom na TMR) (#861)
  Export rozborov zo Savomu sa vykoná podľa Typu exportu pre všetky VS okrem BVS, kde sa exportujú rozbory označené príznakom Reportovateľná.

vyhl605:

 • Doplnenie UV do exportu V605 zo Savomu rozborov akum. a odtok UV (#736)
  V exporte rozborov akum. a odtok UV v Savome je doplnený o kód úpravne vody podľa Zbervak.
 • Export V605 zo Savomu- rozbory zo zdrojov - treba doplniť kód zdroja Zbervak (#1056)
  Bola rozdelená evidencia OM PV VaK od Vod. zdrojov. V evidenčnej karte VZ je na stránke: Základné údaje - položka: Odberné miesto PV (červenou farbou). V prípade, že sa robia rozbory na vod. zdroji, pri exporte V605 Savom rozboru z VZ si pomocou tejto väzby prevezme Kód zdroja podľa Zbervak.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)