Projekt

Všeobecné

Profil

O programe

Previs je klient–server Windows aplikácia, slúžiaca ako komplexný informačný systém vodárenskej spoločnosti. Skladá sa z niekoľkých častí, ktoré nazývame moduly. Previs vieme poskladať z rôznych modulov podľa požiadaviek zákazníka. Detailné informácie nájdete v prevádzkovej dokumentácii a v implementačnej dokumentácii. Monitor upgradov nájdete tu.

 

Termíny plánovaných verzií

Najbližší plánovaný release IS Previs: 4.11

 

Hardwarové a softwarové požiadavky IS Previs

IS Previs ako komplexný informačný systém je hrubým klientom, fungujúcim na platforme .NET. Typicky sa inštaluje databáza a master aplikácia + API na dva samostatné servery (testovací a produkčný), ale dokážu byť aj na jednom spoločnom serveri. Na klientské počítače je potrebné jednorázovo skopírovať adresár s lokálnym klientom, ktorý budú užívatelia spúšťať u seba na PC. Ďalšie upgrady na klientských počítačoch už potom prebiehajú z master aplikácie automaticky.

Previs 4 - odporúčaná konfigurácia

Server
 • Minimálne 16GB RAM (resp. 400MB/užívateľ v prípade spúšťania programu zo servera)
 • 1TB diskový priestor
 • cca 20GB diskový priestor na zálohovanie (jedna záloha vyžaduje cca 1GB)
 • Microsoft Windows Server 2019 Standard
 • Microsoft SQL Server 2017 Standard
 • Microsoft Internet Information Services 7.5 alebo novší
 • Microsoft .NET Framework 4.6.2 alebo novší
 • FTP server (len ak Previs obsahuje aj modul Documentor)
 • v rámci tejto konfigurácie odporúčame postaviť 2 samostatné virtuálne servery:
  • Previs-Test - Sql Server, PrevisAPI - testovacie prostredie - na tomto serveri pobeží SQL Server a PrevisAPI (IIS).
  • Previs-Prod - Sql Server, PrevisAPI - testovacie prostredie - na tomto serveri pobeží SQL Server a PrevisAPI (IIS).
 • zálohy SQL databázy odporúčame robiť denne a ukladať ich cez sieť na iný server

Klient

 • min. 4GB RAM
 • Microsoft Windows 7 alebo novší
 • Microsoft .NET Framework 4.7 alebo novší
 • monitor s horizontálnym rozlíšením minimálne 1280 bodov

Previs 4 - minimálna konfigurácia

Server
 • Minimálne 8GB RAM (resp. 300MB/užívateľ v prípade spúšťania programu zo servera)
 • 1TB diskový priestor
 • cca 20GB diskový priestor na zálohovanie (jedna záloha vyžaduje cca 1GB)
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 alebo novší
 • Microsoft SQL Server 2017 Express
 • Microsoft Internet Information Services 7.5 alebo novší
 • Microsoft .NET Framework 4.6.2 alebo novší
 • FTP server (len ak Previs obsahuje aj modul Documentor)
 • v rámci tejto konfigurácie odporúčame postaviť 2 samostatné virtuálne servery:
  • Previs-Test - Sql Server, PrevisAPI - testovacie prostredie - na tomto serveri pobeží SQL Server a PrevisAPI (IIS).
  • Previs-Prod - Sql Server, PrevisAPI - testovacie prostredie - na tomto serveri pobeží SQL Server a PrevisAPI (IIS).
 • zálohy SQL databázy odporúčame robiť denne a ukladať ich cez sieť na iný server

Klient

 • min. 1GB RAM
 • Microsoft Windows 7 alebo novší
 • Microsoft .NET Framework 4.6.2 alebo novší
 • monitor s horizontálnym rozlíšením minimálne 1280 bodov

Previs pozostáva z modulov

 • labden – laboratórny denník, akreditované laboratóriá
 • savom – kvalita vody v odberných miestach
 • odbery – výdatnosti a odbery z vodár. zdrojov
 • labod – odpadové vody (producenti, výuste, ČOV)
 • mpevo – evidencia údajov pre V605 (údaje VH01)
 • techuv – úpravne vody
 • vyhl605 – export v zmysle vyhlášky č. 605/2005 Z.z.
 • vyhl317 – export v zmysle vyhlášky č. 317/2008 Z.z.
 • manager – modul pre management vodárenskej spoločnosti
 • iLabsys – modul pre import protokolov z aplikácie Labsystém
 • documentor – modul pre riadenú dokumentáciu, viď. leták
 • barcode – modul, zavádzajúci systém čiarových kódov na identifikáciu a vyhľadávanie (napr. rozborov)

Výhody a použitie programu Previs

 • relačná databáza
 • využitie údajov databáz z predchádzajúcich programov Savom, Odbery a Labod
 • nízke náklady
 • skúsenosti z vývoja a prevádzkovania IS vo vodárenských spoločnostich
 • rýchle a plynulé nasadenie
 • otvorený pre ďalšie moduly
 • prepojiteľný na iné užívateľské software (formou exporov, importov, webových služieb alebo pohľadov do databázy)
 • otvorený systém pre prechod na Web aplikáciu
 • auditovanie zmien v databáze
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)