Projekt

Všeobecné

Profil

Prehľad

O programe

Previs je klient–server Windows aplikácia, slúžiaca ako komplexný informačný systém vodárenskej spoločnosti. Skladá sa z niekoľkých častí, ktoré nazývame moduly. Previs vieme poskladať z rôznych modulov podľa požiadaviek zákazníka. Detailné informácie nájdete v prevádzkovej dokumentácii a v implementačnej dokumentácii. Monitor upgradov nájdete tu.

 

Termíny plánovaných verzií

Najbližší plánovaný release IS Previs: 4.11

 

Podprojekty

PrevisMobile
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)