Projekt

Všeobecné

Profil

Verzia 1.2

Dátum zverejnenia: 04.10.2016

Novinky

všeobecné:

 • PDF dokumentácia v zariadení (#186)
  V Previse cez MENU / Previs Mobile 2 / Dokumentácia pre tablety je možné priradiť tabletom rôzne typy dokumentácie. Tieto sa potom synchronizáciou dostávajú do tabletov. V tablete sa dokumenty otvárajú v externých aplikáciách, teda napr. na otvorenie PDF musí byť v tablete nainštalovaný Acrobat Reader, alebo na otvorenie dokumentu Wordu musí byť v tablete aplikácia MS Word.
 • Opravy drobných chýb (#244)
  Opravy drobných chýb v designe a funkcionalite.
 • Synchronizácia fotiek OM do Previsu (#261)
  Fotografie odberných miest urobené tabletom sa synchronizáciou dostávajú do Previsu, prípadne aj do iného tabletu, ak si zosynchronizuje takéto odberné miesto.
 • Omylom prebratá dávka (#529)
  V prípade omylom prebratej dávky je možné ju v tablete zmazať. Ťahom doprava sa zobrazí tlačidlo na zmazanie vzorky. Následnou synchronizáciou sa vzorka v Previse uvoľní, aby bolo možné ju odoslať do správneho tabletu.
 • Nulový odber neprenesie do Previsu (#650)
  Oprava prenosu nulovej výdatnosti v module PrevisMobile2.Odbery.
 • Mazanie vzoriek (#653)
  Potiahnutím doľava je možné vzorku v tablete zmazať.
 • Opäť vzorky na importe (#665)
  Spätná synchronizácia bola upravená, aby sa vzorky posielali po jednom. Tým by sa malo predíjsť problému, že ak pri synchronizácii nastane chyba, všetky vzorky zostanú v tablete.
 • Krok späť, strata filtra (#667)
  Pri kroku späť z detailu vzorky sa zachová filter.
 • Skupiny ukazovateľov - druh odberu (#918)
  V synchronizovaných vzorkách sa zobrazuje skupina ukazovateľov.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)