Projekt

Všeobecné

Profil

Verzie mobilnej aplikácie Previs Mobile 2

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.b_soft.prevismobile2

Aktuálna verzia:

Verzia 1.1

Dátum zverejnenia: 29.10.2015

Novinky:

Labden:

 • Zoradenie číselníkov
  Všetky číselníky boli abecedne zoradené. Navyše pri výbere pracovníka sa ponúka filtrovaný zoznam len pracovníkov, ktorí používajú tablety
 • Filtrovanie podľa dňa
  Bol pridaný filter na vzorky podľa dátumu. Nachádza sa vpravo hore v okne Odber vzorky.
 • Umožniť zmenu času odberu
  V dátume odberu je možné na klik zmeniť čas odberu.
 • Prenášať poznámku
  Oprava chyby, ktorá spôsobovala, že sa poznámka k vzorke neprenášala do tabletu.
 • Adhoc vzorka - názov OM
  Pri adhoc vzorke bol doplnený navrhovaný názov odberného miesta, aby bolo možné adhoc vzorky od seba odlíšiť.
 • Nastavenia položiek
  Oprava nastavenia položiek. Po reštarte aplikácie sa údaje, ktoré boli označené ako neaktuálne znova javili ako aktuálne.
 • Chyba pri spätnej synchronizácii
  Oprava synchronizácie.
 • Prenos AdHoc vzoriek
  Bol dopracovaný spätný prenos adhoc vzoriek do Previsu. Činnosť sa nachádza v MENU / Previs Mobile 2 / Import vzoriek z tabletov na druhej stránke.

Odbery:

 • Merné jednotky
  Pri jednotlivých veličinách boli pridané merné jednotky
 • Zdvojené zobrazenie výdatnosti
  Výdatnosť sa v zozname položiek nachádzala dva razy. Chyba bola opravená.
 • Pri nulovom odbere po nameraní sa nezobrazí zelený status
  Opravená chyba, kde nulovú výdatnosť program nebral ako nameranú hodnotu.
 • Zobrazuje sa objemový výpočet miesto poncelet. priepadu
  Bola opravená chyba, ktorá spôsobovala, že sa pri všetkých zdrojoch ponúkalo iba objemové meranie výdatností.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)